Reklamační řád

1. Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:
 
MOSO s.r.o.
Palackého 68
Soběslav
392 01
tel.: +420 775 659 204
e-mail: obchod@moso.cz
 
Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).
 
2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 
3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

MOSO - váš dodavatel technologií DeLaval © 2020